Vi jobbar aktivt med sammarbetspartners, sponsorer och folk runt omkring oss. Förutom tävlingarna så är vi varje år med i utställningar, uppvisningar och PR jippon.  

Vill du få kontakt med oss så är det bara att höra av sig. 

  • Jimmy Karlsson

    070 825 67 67

  • Jonas Karlsson

    070 159 06 85